ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

"We seem to know the COST of
everything and the VALUE of nothing."

                                      Oscar Wilde

32408df3sf